REGELGEVING

In overeenstemming met de Wet op de Privacy, informeert uw arts u dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of de ‘General Data Protection Regulation’ van kracht sinds 25 mei 2018.

Uw gegevens worden gebruikt in het kader van de opmaak van medische dossiers, zorgfacturen, medicatie- en zorgvoorschriften, aanvragen voor aanvullende onderzoeken en de continuïteit van het zorgbeheer samen met uw andere zorgaanbieders.

Onze artsen zijn niet geconventioneerd. Uiteraard wordt u steeds vooraf op transparante wijze geïnformeerd over de kostprijs van een specifieke behandeling.

Sinds enkele jaren (Beslissing BTW nr. E.T.127.740 dd. 22.03.2016) dient ook 21% BTW geheven te worden op behandelingen met louter esthetisch karakter die niet terugbetaald worden in de RIZIV nomenclatuur. Uiteraard komt deze verplichte bijdrage de artsen niet ten goede maar dient zij doorgestort te worden aan de BTW-administratie.